Công ty quản lý của IU, Kim So Hyun – Loen Entertainment đổi tên thành kakao M

  Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 20 tháng 12, Giám đốc điều hành Loen Entertainment Park Sung Hoon đã thông báo rằng công ty sẽ đổi tên thành kakao M.

  0
  909
  Lý do đằng sau sự thay đổi tên của công ty là để tăng cường xây dựng thương hiệu như là một công ty nội dung toàn diện và để nâng cao giá trị thương hiệu đồng thời tăng tác động của Kakao nhằm mở rộng việc kinh doanh các nội dung trong tương lai.

  M trong “kakao M” đại diện cho âm nhạc, Melon, các phương tiện truyền thông và kakao M sẽ tham gia vào Kakao’s One Brand. Công ty sẽ duy trì các yếu tố thiết yếu của một công ty âm nhạc trong khi làm việc để mở rộng thương hiệu truyền thông toàn diện.

  http://static.kites.vn/upload/2018/02/luong/3115d94959283abdbd2fcd549c6a68c7.jpg

  Cùng với việc thay đổi tên, kakao M cũng thiết lập khẩu hiệu mới “We Entertain” để định hướng thương hiệu mới. Là công ty số 1 trong ngành công nghiệp với nền tảng lớn, kakao M hy vọng sẽ dẫn đầu trong việc phát triển các thể loại mới và sự tiến triển về sở thích. Công ty có tầm nhìn về việc tạo ra mọi thứ liên quan đến âm nhạc, kết nối bất cứ ai ở bất cứ đâu qua Melon, mở rộng các nội dung phương tiện truyền thông.

  http://static.kites.vn/upload/2018/02/luong/b3d513088ee23c98c8277875ffcfc067.jpg

  Việc thay đổi tên chính thức sẽ được xác nhận tại cuộc họp Đại hội cổ đông vào tháng 3 năm 2018 và công ty dự kiến hoàn thành việc thay đổi tên trên các trang web và các kênh chính thức.

  Park Jung Hoon nói: “Sau 2 năm gia nhập gia đình Kakao, Loen Entertainment đã trở thành một người chơi mạnh mẽ trong thị trường âm nhạc sôi động đại diện cho K-Culture. Dựa vào giá trị của “We Entertain”, kakao M sẽ phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau để giải trí cho mọi người trong và ngoài nước”.

  Theo Soompi