Quá trình phát triển và chính sách dân số Hàn Quốc tính đến năm 2050

0
1690

Dân số Hàn Quốc

Tính đến tháng 06/2012, dân số Hàn Quốc sẽ vượt 50 triệu người, và trở thành quốc gia thứ 26 trên thế giới có dân số ở trên ngưỡng này.

Hàn Quốc hiện chiếm khoảng 0,71% trong tổng số 7,05 tỷ người trên thế giới, và dân số nước này đã vượt ngưỡng 40 triệu người vào năm 1983.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự báo dân số nước này sẽ ở mức trên 50 triệu trong vòng 33 năm, và sẽ đạt mức đỉnh 52,16 triệu người vào năm 2030, sau đó từ năm 2045 sẽ giảm trở lại xuống dưới ngưỡng 50 triệu người, và cứ 100 người trong độ tuổi từ 15-64 năm 2010 thì đến năm 2040 sẽ giảm chỉ còn 80,2 người, đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ ba về giảm dân số trong cùng kỳ, sau Nhật Bản (75,5 người) và Đức (78,4 người).

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đã biến động theo chiều hướng giảm, từ 2,06 năm 1983, xuống 1,23 năm 2010, mà một trong những nguyên nhân là sự gia tăng tỷ lệ phụ nữ hoạt động kinh tế ở độ tuổi 20, từ 32% năm 1980 lên 69,4% năm 2010.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh được dự báo sẽ tăng dần lên 1,42 vào năm 2040 và nếu sau đó tiếp tục tăng lên 1,79 vào năm 2060 thì dân số Hàn Quốc có thể ở mức trên 50 triệu lâu thêm 13 năm nữa, và sự già hóa dân số sẽ chậm lại 14 năm.

Tuổi thọ của nam giới Hàn Quốc đã tăng từ 61,8 tuổi năm 1980 lên 77,2 năm 2010, và của phụ nữ cũng tăng từ 70 tuổi năm 1980 lên 84,1 tuổi năm 2010.

Tuổi thọ trung bình của người dân Hàn Quốc năm 2010 vào khoảng 80 tuổi, cao thứ ba thế giới, sau Nhật Bản (83,7 tuổi) và Pháp (81,7 tuổi).

1Chính sách dân số của Hàn Quốc

Dân số Hàn Quốc

Quá trình phát triển: Chính sách dân số Hàn Quốc có thể được chia thành 2 giai đoạn chính:

  • 1962-1996: Giảm gia tăng dân số với trọng tâm là chương trình KHHGĐ.
  • 1996-2004: Cải thiện chất lượng và phúc lợi dân số.

Năm 1996, chuyển từ chính sách giảm sinh sang chính sách chất lượng và phúc lợi dân số. Mục tiêu của chính sách dân số mới này là:

(1)Duy trì mức sinh và mức chết phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

(2) Tăng cường sức khỏe và phúc lợi gia đình.

(3) Đảm bảo cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.

(4) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động và phúc lợi của họ.

(5) Nâng cao sức khoẻ và phúc lợi cho người cao tuổi.

(6) Phân bố dân số hợp lý.

2004: Khuyến sinh

Năm 2004, chấp nhận chính sách khuyến sinh. Chính phủ thành lập Ủyban về Già hóa và Xã hội Tương lai để xây dựng các chính sách nhằm đối phó với vấn đề mức sinh thấp và già hóa dân số. Những giải pháp gồm: hỗ trợ khi sinh, khuyến khich sinh thêm con, ưu đãi thuế đối với các chi phí nuôi và học hành của con cái.

Năm 2005, phê chuẩn Đạo luật về Mức sinh thấp và Xã hội già hóa.

2Chính sách khuyến sinh

Dân số Hàn Quốc

Để đối phó với mức sinh thấp, chính sách dân số của Hàn Quốc hiện nay tập trung vào cải thiện hệ thống nhằm giảm thiểu các vấn đề kinh tế-xã hội và văn hoá phù hợp với sự thay đổi của cơ cấu dân số như gia tăng dân số cao tuổi để phục hồi mức sinh. Do vậy, chính sách này sẽ làm chậm lại sự giảm gia tăng dân số và duy trì một cơ cấu dân số để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững. Mục tiêu của chính sách này là nâng TFR lên 1,6 con/phụ nữ vào những năm đầu 2020.

Như vậy, Hàn Quốc sẽ bước vào xã hội già hoá nhanh hơn các quốc gia phát triển khác. Tác động tiêu cực của già hoá dân số (do mức sinh thấp) tới nền kinh tế vĩ mô sẽ dẫn đến giảm tỷ trọng dân số hoạt động kinh tế, nguồn nhân lực, tỷ lệ tiết kiệm và làm suy yếu nguồn và năng suất vốn. Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện tình hình và triển khai các biện pháp hữu hiệu bởi mức sinh thấp, quá trình già hoá xảy ra khi mạng lưới an sinh xã hội mới bắt đầu mở rộng.

3Tác động của chương trình KHHGĐ

Thực hành KHHGĐ: Hiện tại, tỷ lệ sử dụng tránh thai (CPR) ở Hàn Quốc rất cao, khoảng 80% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng một biện pháp tránh thai nào đó (2006), từ 44,2% năm 1976. Trong tổng số phụ nữ tuổi 15-49, 11% đình sản nữ, 20% đình sản nam, 16% đặt vòng tránh thai, 10% bao cao su, 1% thuốc uống tránh thai, 1% thuốc diệt tinh trùng, 2% tính lịch, 5% dùng các biện pháp khác và 20% không sử dụng.

Giảm tốc độ gia tăng dân số: Dân số Hàn Quốc hiện nay xấp xỉ 49 triệu người, tăng gần gấp đôi từ khi bắt đầu chương trình KHHGĐ vào đầu những năm 1960 (25 triệu). Theo ước tính, quy mô dân số nước này sẽ cao nhất vào năm 2018 với 49,3 triệu và bắt đầu giảm từ sau năm 2020.

4Gia đình Hàn Quốc

Gia đình Hàn Quốc