Hệ thống giáo dục “khủng” ở Hàn Quốc

Xếp hạng trong những top dẫn đầu về hệ thống giáo dục , Hàn quốc trở thành đất nước có chất lượng đào tạo tốt nhất ở tầm quy mô thế giới. Với tiêu chí đầu tư vào con người, Giáo dục Hàn Quốc đã tạo nên một bước phát triển ngoạn mục, khiến bạn bè năm châu phải ngưỡng mộ.

0
608
Xếp hạng thứ 3 thế giới về hệ thống giáo dục đối với Khoa Học và Toán Học

– Chế độ giáo dục Là hệ thống giáo dục được hình thành theo dạng 6-3-3-4
– Giáo dục bắt buộc: 9 năm (bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở là 3 năm)
– Học kì: từ tháng 3 đến tháng 8 (học kì 1), từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau (học kì 2)
– Kì nghỉ: từ tháng 7 đến tháng 8 (nghỉ hè) , từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau (nghỉ đông)

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc

Chương trình học ở Hàn Quốc

Tại các cơ quan giáo dục bậc cao của Hàn Quốc có các hình thức trường học như đại học, các trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học sư phạm, đại học viễn thông truyền hình, đại học kỹ thuật. Các trường đại học của Hàn Quốc được phân thành 3 cấp độ dựa trên mục đích thành lập bao gồm:
* Đại học Quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành
* Đại học Công lập do các đoàn thể tự trị địa phương thành lập và điều hành.
* Đại học tư lập do các tư cách pháp nhân thành lập và điều hành.
Việc tuyển sinh tại các trường đại học chính phủ chỉ đề ra các hạng mục cơ bản tối thiểu, mọi tiêu chuẩn khác sẽ phụ thuộc vào tính tự lập của các trường đại học.

Khuôn viên đại học Inha- Đại học tư thục ở Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê năm 2010, Hiện tại hệ thống các trường đại học ở Hàn Quốc có 411 trường đại học, trong đó có 179 trường đại học, 145 trường cao đẳng, 40 trường cao học, 20 trường đại học đào tạo từ xa, 11 trường đại học công nghiệp, 10 trường đại học sư phạm và 6 trường đại học khác.

1. Đại học ở Hàn Quốc

Mục tiêu của bậc đào tạo đại học là nghiên cứu và giảng dạy các lí luận sâu sắc của học thuật cần thiết cho sự phát triển của quốc gia và xã hội nhân loại và các phương pháp ứng dụng chính xác và quảng đại, hướng đạo nuôi dưỡng nhân cách chủ đạo, số năm học bao gồm hệ 4 năm và hệ 6 năm. Nghành y, đông y, nha khoa là hệ 6 năm.
Các quá trình cấp học vị bao gồm trên 30 chuyên ngành như văn học, luật, tôn giáo học, chính trị học , kinh tế học, kinh doanh, hành chính, giáo dục, thư viện, khoa học tự nhiên , công nghệ, nha khoa, dược học, hộ lý, nông học, thú ý, thuỷ sản, mỹ thuật, âm nhạc . Để tốt nghiệp đại học thông thường cần đạt được đơn vị học trình là 140 đơn vị học trình. Bằng cấp học vị sẽ được trao cho những người theo học các quá trình theo quy định của từng trường

2. Các trường cao đẳng ở Hàn Quốc

Các trường cao đẳng được vận hành theo các khối khoa học xã hội. khối khoa học công nghệ, khối tài năng nghệ thuật. khối y tế, sỗ năm học từ 2 đến 3 năm. Số học trình cần để tốt nghiệp cao đẳng là 80 học trình (hệ 2 năm) 120 đơn vị học trình ( hệ 3 năm). Bằng cấp học vị sẽ được trao cho những người theo học các quá trình theo quy định của từng trường cao đẳng. Những người tốt nghiêp cao đẳng có thể nhập học vào các trường đại học, đại học công nghiệp, đại học đào tạo từ xa.

3. Cao học ở Hàn Quốc

Bậc cao học có mục đích đào tạo hàm dưỡng tính sáng tạo, năng lực chỉ đạo nghiên cứu học thuật cùng với vươn tới đào tạo sâu hơn nữa so với bậc đại học . Bậc cao học được chia thành cao học thường lâý nghiên cứu học thuật làm chủ đạo và cao học chuyên ngành lấy thực vụ làm chủ đạo.

4. Khoá thạc sĩ ở Hàn Quốc

Khoá thạc sĩ có số năm học từ 2 năm trở lên và thông thường phải đạt được 24 đơn vị học trình.. Những người sẽ được cấp bằng thạc sĩ phải học đủ đơn vị học trình theo quy định và sau khi trải qua kì thi nhất định sẽ nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của ba người trở lên.

Lễ trao bằng thạc sĩ tại Đại Học Korea

5. Khoá tiến sĩ ở Hàn Quốc

Khoá tiến sĩ có số năm học từ 3 năm trở lên và thông thường phải đạt được 36 đơn vị học trình.. Những người sẽ được cấp bằng tiến sĩ phải học đủ đơn vị học trình theo quy định và sau khi trải qua kì thi t ổng hợp sẽ nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của 5 người trở lên.

6. Quá trình sau tiến sĩ.

Quá trình sau tiến sĩ là quá trình tiếp tục nghiên cứu sau khi đã có bằng tiến sĩ. Hiện giờ có rất nhiều trường đại học của Hàn Quốc mời các nghiên cứu viên sau tiến sĩ và tiến hành dự án nhằm thực hiện chương trình BK21