Top 100 gương mặt Kpop đẹp trai nhất 2017: Siwon (Super Junior) vẫn không có đối thủ, tất cả 9 thành viên EXO đều lọt top (P.3)

0
526

Càng về cuối bảng xếp hạng càng nhiều cái tên mới được xướng lên.

66. Kogyeol (UP10TION)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

67. Sungjae (BTOB)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 56

68. Jihoon (Wanna One)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

69. Donghan (JBJ)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

70. Ilhoon (BTOB)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

71. Heojun

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái:

72. Dujun (HIGHLIGHT)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 68

73. Jeno (NCT)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 31

74. Nichkhun (2PM)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 72

75. Wooseok (PENTAGON)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 68

76. Chen (EXO)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 63

77. Suga (BTS)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái:

78. Yugyeom (GOT7)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 82

79. Ten (NCT)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

80. Lai Guan Lin (Wanna One)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

81. Sejun (VICTON)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 89

82. Yunhyeong (iKON)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 50

83. Taeyang (Big Bang)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 74

84. Bambam (GOT7)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 64

85. Jinyoung (B1A4)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 76

86. Mark (NCT)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

87. Chanwoo (iKON)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 75

88. Onew (SHINee)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 86

89. SCoups (SEVENTEEN)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 77

90. Wenhan (UNIQ)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 69

91. YoungK (DAY6)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 98

92. Leo (VIXX)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 90

93. Chansung (2PM)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 92

94. Minhyun (Wanna One/NU’EST)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

95. I.M. (MONSTA X)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 83

96. Sungyeol (INFINITE)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 87

97. Dean

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 88

98. BM (KARD)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

99. Key (SHINee)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: 94

100. Jooheon (MONSTA X)

100 gương mặt đẹp trai nhất Kpop 2017

Thứ hạng năm ngoái: Mới

Munnie