Vai trò người đàn ông trong gia đình Hàn Quốc

  Trong văn hóa châu Á, người đàn ông có một vai trò quan trọng trong xã hội. Họ thường là những người có nghĩa vụ “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Và người đàn ông Hàn Quốc cũng luôn được quan niệm như vậy. Bài viết dưới đây sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách khái quát nhất về vai trò người đàn ông trong gia đình Hàn Quốc.

  0
  758

  Trật tự trong gia đình Hàn Quốc

  Trong văn hóa Hàn Quốc, mỗi gia đình, dòng họ đều được duy trì bởi một trật tự nhất định. Trong đó người già luôn được tôn trọng, đặc biệt là những người đàn ông luôn là trụ cột của gia đình. Những người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình Hàn Quốc được coi là người nắm giữ quyền hành cao nhất. Tất cả các thành viên khác trong gia đình phải làm theo yêu cầu của người chủ gia đình này. Những người vợ luôn phải tôn trọng và nghe lời chồng, con cái phải vâng lời cha mẹ. Như vậy có thể thấy, trật tự trong gia đình Hàn Quốc cũng giống như trật tự gia đình của các quốc gia khu vực châu Á.

  Người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình được coi là người nắm giữ quyền hành cao nhất.

  Vai trò của người đàn ông trong gia đình Hàn Quốc

  Như đã nói, người đàn ông sẽ là người chủ của gia đình, mọi người phải tuân theo sự sắp xếp của người đàn ông đó. Trong các việc quan trọng của gia đình, mọi người sẽ cùng đóng góp ý kiến nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là người chồng hay người đàn ông lớn tuổi nhất nhà.

  Ví dụ như vào các dịp lễ tết, người con trai trưởng sẽ là người quán xuyến mọi việc. Anh ta sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong gia đình. Tới khi hành lễ, người con trai trưởng cũng chính là người chủ trì buổi lễ đó, tất cả phải theo sự chỉ dẫn của người chủ gia đình đó.

  Người con trai trưởng là người chủ trì các buổi lễ tết.

  Một quan niệm nữa của người Hàn Quốc về vai trò người đàn ông đó là, khi gia đình theo chế độ gia trưởng thì kỷ cương và trật tự, nề nếp của gia đình sẽ được đảm bảo công bằng.

  Quan niệm xã hội Hàn Quốc về người đàn ông

  Văn hóa Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ Nho giáo chính vì vậy, người Hàn Quốc vẫn quan niệm về nghĩa vụ và vai trò của người đàn ông đó là: “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Chính vì vậy muốn làm được việc lớn ngoài xã hội, người đàn ông Hàn Quốc phải biết cách duy trì trật tự trong gia đình bản thân mình.

  Theo quan niệm đó, người đàn ông được giao trách nhiệm đại diện, ủng hộ và bảo vệ cho gia đình mình trong mọi chuyện. Nếu người đàn ông nào không giữ được vai trò lãnh đạo gia đình của mình thì anh ta đang tự đánh mất đi thể diện của bản thân.

  Như vậy có thể thấy, xã hội Hàn Quốc vô cùng coi trọng vai trò của người đàn ông. Những nguyên tắc thứ bậc vô cùng được coi trọng và duy trì. Hiểu thêm về văn hóa và con người Hàn Quốc, chúng ta thấy xứ sở kim chi thật gần gũi và có nhiều nét tương đồng.